Riskipõhise emakakaelavähi sõeluuringu vastuvõetavuse uuring Eestis

Emakakaelavähk on naistel üks sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja maailmas, millesse haigestub aastas üle poole miljoni naise. Eestis on emakakaelavähk 30–65-aastaste naiste hulgas sageduselt teine pahaloomuline kasvaja. Igal nädalal sureb üks naine Eestis emakakaelavähki.

Kõige olulisem riskitegur emakakaelavähi kujunemisel on kõrge vähiriskiga inimese papilloomiviiruse (human papillomavirus, HPV) nakkus ja selle püsimine pikka aega, mis tekitab emakakaelaepiteelis pikaajalised patoloogilised muutused, mille lõpptulemusena võib välja areneda pahaloomuline kasvaja. Lisaks on emakakaelavähi riskiteguriteks suitsetamine, alkoholi tarvitamine, emakakaelavähi sõeluuringus mitte osalemine ja nõrgenenud immuunsüsteem (ravimid, HIV nakkus).

Üheks olulisemaks emakakaelavähi ennetamise võimaluseks on sõeluuring, mis on Põhjamaades kasutusel juba 1960. aastatest. Eestis korraldatakse emakakaelavähi sõeluuringut 2006. aastast ning aastast 2021 uuringutele kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta järel.

Enamik naisi, kes sõeluuringus osalevad, on terved st. neil ei leita kõrge riskiga HPV nakkust ega vähieelseid muutusi emakakaelal. Emakakaelavähi riski põhine sõeluuring võiks olla efektiivsem ja aitaks kokku hoida aega ja kulusid. Riskipõhine tähendab, et "üks suurus sobib kõigile" (ingl one size fits all) asendatakse  iga naise individuaalsele riskile kohandatud sõeluuringuga. Üldiselt on teaduskirjandus riskipõhise sõeluuringu rakendamise osas optimistlik.

Siiski on riskipõhise sõeluuringu läbiviimiseks hulgi väljakutseid. Riskipõhine sõeluuring eeldab individuaalse riskitaseme teadmist, mis aga tähendab, et kõigepealt tuleb välja selgitada naise emakakaelavähi risk ja selle põhiselt saata kutseid sõeluuringule.

Äärmiselt oluline on sõeluuringu läbiviimise muudatus kooskõlastada kõigi seotud osapooltega – tervishoiu korraldajad, sõeluuringu läbiviijad ja sõeluuringule kutsutud – naised.  Kõik peavad mõistma riskipõhise sõeluuringu võimalusi ja kõigile peab see olema vastuvõetav.

Kavandatav uuring on Tartu Ülikooli poolt juhitud Eestis, Lätis, Leedus ja Norras läbiviidava  projekti „Emakakaelavähi ennetus Eestis – nutikad ja personaalsed lahendused„ osa, mille eesmärgiks on välja selgitada kas ja mil viisil on riskipõhine emakakaelavähi sõeluuring vastuvõetav sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele Eestis.

Perioodil märts - mai 2023. aastal, kutsume uuringusse osalema sõeluuringu sihtrühma kuuluvaid naisi Eesti. Soovime osalejatega läbi viia individuaalsed intervjuud orienteeruva kestusega kuni üks tund. Uuringualuse poolt jagatud informatsiooni konfidentsiaalsuse tagamise eesmärgil uuringus osaleva naise isikut identifitseerida võimaldavat infot (isikukood, aadress, nimi) ei koguta, säilitata.

Me usume, et uurimistöö tulemusi on võimalik kasutada personaalsete/optimaalsete emakakaelavähki ennetavate sekkumiste kujundamise informeerimiseks (tõenduspõhiseks otsustamiseks).

Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Tartu Ülikool

Anneli Uusküla